Projekt "Getting to know" 

Evropská dobrovolná služba 

Hlavní cíle:
1. zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností dobrovolníka, komunity mladých lidí, mladých lidí zapojených do aktivit projektu, mentora a pracovníků s mládeží v naší organizaci
2. podpořit mezikulturní dialog
3. podpořit sociální začlenění a solidaritu
4. podpořit aktivní občanství

Specifické cíle:
1. umožnit dobrovolníkovi osobně se angažovat prostřednictvím neplacené dobrovolné služby na plný úvazek po dobu 12 měsíců v naší organizaci
2. umožnit dobrovolníkovi přispět ke každodenní práci v naší organizaci v oblasti informací pro mládež a občanské angažovanosti a propagaci dobrovolnictví, potažmo EVS
3. Umožnit dobrovolníkovi poznat ČR - kultura, historie, lidi - v co největším měřítku

Projekt bude realizován na základních a středních školách, učilištích a v ICM v rámci Jihočeského kraje a  Informačních centrech v ČR. Dobrovolník bude vést neformální dialog s mladými lidmi na téma:
1. Dobrovolnictví /EVS/ - formální, informální i neformální metody práce, využití techniky a připravená prezentace, letáky a propagační materiály Erasmus+, projektu samotného,  v JČ také prezentace "ICM jsou tu pro tebe"

2. Jak vidí Španěl Čechy a Češi  Španěla - neformální vzdělávání metodou dialogu, simulace, hry - mezikulturní dialog

Jednotlivé aktivity budou probíhat přímo ve školách, v prostorách ICM, v případě velkého zájmu zajišťuje na základě interní smlouvy v rámci asociace prostory ICM v místě konání. Aktivita bude trvat 3 hodiny, v případě velkého zájmu ve 2 cyklech.